Regulament – Spacehack editia 2

1.Organizator

S.C. 4 MAYO COMMUNITY S.R.L., organizatorul proiectului Spacehack, denumit în continuare Oraganizator, este o platformă de learning pentru persoanele pasionate de IT ce oferă cadrul prin care ajutăm la dezvoltarea abilităților tehnice, dar  și  non-tehnice.

Evenimentul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții evenimentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt în timp util.

2. SPACEHACK

SpaceHack este un proiect nou, aflat la a doua ediție, dedicat persoanelor pasionate de tehnologie. Prin intermediul participării la hackathon, SpaceHack își propune să contribuie la dezvoltarea abilităților tehnice ale participanților, cu ajutorul mentorilor prezenți, dar și cele non-tehnice, cum ar fi time management-ul, lucrul în echipă sau skill-urile de prezentare în fața unui juriu.

Ediția aceasta se va desfășura în perioada 6-7 Noiembrie 2021.

3. Durata și aria de desfășurare

Concursul va avea loc în weekend-ul 6-7 Noiembrie 2021, sub forma unui maraton de programare online (Hackathon) cu o durată de 24 ore.

Concursul este organizat și se va desfășura integral online, pe discord, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, fiind accesibil oricărei persoane fizice, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

Fiecare echipă va avea dedicat un server pe discord pentru a comunica în vederea dezvoltării aplicației. Unul sau mai mulți membri pot face streaming pe ceea ce lucrează, astfel încât mentorii care vor fi la dispoziția participanților să își poată oferi ajutorul.

Concurenţii nu au voie să converseze cu ceilalți participanți legat de cod sau modul prin care aplicația fiecăruia funcționează.

Concurenții trebuie să dispună de o cameră web și să fie prezenți la etapele concursului (deschidere, desfășurare efectivă, jurizare, premiere).

Concurenții pot fi descalificați de către organizatori pentru orice activitate care periclitează competiţia, cum ar fi modificarea neautorizată a materialelor de concurs sau comportamentul de distragere a atenţiei.

4. Dreptul de participare

Poate participa orice persoană fizică, înrolată într-un program de studii sau nu, fără restricții geografice. 

Prin participarea la hackathon, participanții precum și orice persoană care va fi prezentă pe perioada desfășurării evenimentului, își dau acordul pentru ca sesiunea de hackathon să poată fi înregistrată video și/sau audio și/sau foto și pentru a se face publice fotografiile și/sau înregistrările video şi/sau audio pe site-ul https://4mayo.ro/, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com, pe Instagram www.instagram.com/_4mayo_/, pe canalul de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCUmdYUDOV8UeFztYZayck7A sau pe pagina de LinkedIn https://www.linkedin.com/company/4mayo/

Prin participarea la proiect, participanții precum și orice persoană care va fi prezentă pe perioada desfășurării concursului înțeleg să nu furnizeze public informații care pot aduce daune imaginii Organizatorului, sub sancțiunea suportării tuturor consecințelor generate de încălcarea acestei obligații. Prezenta obligație trebuie respectată pe durata perioadei hackathonului, precum și după finalizarea sa.

Participanții vor lucra pe laptopurile sau calculatoarele personale pentru dezvoltarea aplicației.

Participanții care nu respectă prezentul Regulament și deciziile oficiale ale juriului, partenerilor și Organizatorului, vor fi excluși automat din concurs.

5. Înscrierea și selectarea participanților

Pentru a putea participa la Maratonul de programare, participantul trebuie să se înscrie completând formularul de înregistrare, aflat pe site-ul www.4mayo.ro și să își încarce CV-ul în cadrul formularului.

Nu se percep taxe de înscriere.

Înscrierea participanților se va face în perioada 14 Octombrie – 4 Noiembrie. După această dată nu se vor mai accepta alte înscrieri – excepție face situația în care Organizatorul decide să aibă loc prelungiri ale înscrierilor. Participanții au obligația să furnizeze informații reale și completeze în formularul de înscriere în concurs.

Participanții se pot înscrie doar la una dintre categoriile stabilite de organizator. Participanții se pot înscrie atât individual cât și în echipe de maximum 3 persoane. În cazul în care este vorba despre o echipă, membrii acesteia își vor alege un reprezentant care va completa formularul în numele fiecărui membru.

Prin înscriere participantul declară expres că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile prezentului Regulament.

În cazul înscrierii unui număr de echipe suficient de mare încât să pericliteaze buna desfășurare a concursului, acest fapt va fi anunțat de Organizator și va avea loc o selecție a participanților pe baza CV-ului și a informațiilor trecute în el. Atât echipele selectate, cât și cele neselectate vor fi anunțate prin contactarea reprezentantului echipei. Organizatorul își rezervă dreptul de a alege participanții în limita locurilor disponibile. Nu se pot face contestații în privința selecției.

7. Confidențialitatea datelor

Organizatorul respectă și protejează confidențialitatea datelor personale din formularele de înscriere. Orice informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici.

Organizatorul are obligația de a nu folosi materialele trimise de participanți în alte scopuri ce nu țin de concurs. Totodată, organizatorul își rezervă dreptul de a oferi companiilor partenere evenimentului CV-urile participanților.

8. Dreptul de autor

Prezentările lucrărilor sau orice alte materiale realizate în vederea concursului nu vor rămâne în proprietatea organizatorului, dar ne rezervăm dreptul de a ceda codurile sursă ale participanților în cazul în care acestea sunt solicitate de către companiile partenere ale proiectului.

Aplicațiile dezvoltate de fiecare participant nu pot fi utilizate/comercializate de către participanți sau de către companiile partenere, fără acordul scris al fiecărei părți implicate .

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările realizate în urma concursului folosesc elemente de conținut (texte, imagini, coduri sursă etc.) care încalcă drepturile de autor. Întreaga răspundere aparține celui care a realizat lucrarea.

9. Jurizarea

Participanții au dreptul de a fi jurizați în mod echitabil, în aceleași condiții și după aceleași criterii în funcție de fiecare categorie.

Juriul este format din mentorii prezenți pe parcursul evenimentului.

Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, pe baza unor criterii stabilite în prealabil de către Organizator.

Membrii juriului nu sunt obligați să acorde premii la o secțiune, în cazul în care lucrările din secțiunea respectivă nu sunt la un nivel calitativ satisfăcător.

După ce concursul s-a încheiat, iar rezultatele au fost făcute publice, participanții pot depune plângeri sau contestații, după cum urmează:

Imediat după finalizarea concursului concurenții pot depune o plângere organizatorilor, urmând ca aceștia să ia o decizie finală.

Acest proces este guvernat după cum urmează:

• Rezultatele concursului nu sunt finale, până când procesul de reclamații și contestații nu s-a finalizat.

• Orice altă reclamație trebuie să se bazeze pe una sau mai multe din următoarele situații: încălcări ale regulamentului, abaterea unei echipe sau abateri ale unor oficiali ai concursului cu intenția de a frauda.

• Doar participanții pot depune reclamații și contestații.

• Deciziile sunt definitive. Mai exact, o decizie privind rezolvarea unei probleme nu poate fi contestată.

Recursul va fi respins în mod automat în cazul în care procedura de mai sus nu este urmată.

10. Premii acordate

În cadrul Concursului, organizatorul oferă câte 3 (trei) premii pentru fiecare categorie, iar compania Hootsuite oferă alte 3 premii speciale.

Participanții câștigători vor fi contactați ulterior de către Organizator pentru a intra în posesia premiilor.

Organizatorul nu va fi ținut răspunzător pentru toate și oricare prejudicii, suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.

11. Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator și concurenți se vor rezolva pe cale amiabilă.

În cazul în care un concurent are de semnalat un incident în legătură cu desfășurarea evenimentului, se va adresa organizatorului cu o sesizare scrisă în acest sens trimisă pe adresa office@4mayo.ro, în termen de maximum 15 de zile de la data incidentului, organizatorul fiind obligat să ofere un răspuns în maximum 30 de zile.

Te ținem la curent cu toate noutățile

Abonează-te la serviciul nostru de newsletter pentru ultimele noutăți în tehnologie.